TV-utbud

Vi kommer under 2015 att modernisera våra bostadsfastigheter med att dra in fiberanslutning till majoriteten av våra lägenheter.

Bortsett från möjligheten till ett snabbt bredband innebär detta också ökade valmöjligheter avseende TV-utbud.

Information kring detta och när i tiden detta kommer att genomföras i våra respektive fastigheter kommer att annonseras här på hemsidan såväl som i Magasinet under första halvåret 2015.

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS