Källsortering


Matavfall

Matavfall är till exempel:

 • Matrester
 • Potatisskal
 • Kött- och fiskavfall
 • Grönsaksrester
 • Hushållspapper.

Ur matavfallet utvinns biogas som bl.a. driver våra stadsbussar.

Näringsämnen från matavfallet sprids på våra åkrar.

Använd ALLTID den kostnadsfria papperspåsen. Ta två påsar om det är extra blött. Är du osäker på var den finns så tala med din fastighetsskötare.

Använd ALDRIG plastpåse. 

 

Brännbart

Brännbart avfall är sådant som inte kan återvinnas som nytt material.

Till exempel:

 • Kaffefilter med sump
 • Dammsugarpåsar
 • Tops
 • Blöjor och bindor
 • Porslin och keramik
 • Ljusstumpar
 • Kassett- och videoband
 • Trasiga kläder

Ur det brännbara avfallet utvinns energi genom förbränning. Energin nyttjas som el och fjärrvärme.

Du får inte slänga ditt brännbara avfall i bärkassar (ex från Konsum eller Ica) då dessa räknas som förpackningar som ska sorteras.

Brännbart avfall får du däremot gärna packa i avfallsplastpåsar. Tänk på att linda in vassa föremål i t ex tidningspapper innan du slänger det, annars kan det skära hål på påsen.

 

Värmeljus

När du väljer att återvinna urbrunna värmeljus är det en stor vinst för miljön. De är nämligen vanligtvis gjorda av aluminium, som är väldigt energikrävande att framställa, och genom att återvinna aluminiumet i stället för att utvinna nytt ur jordskorpan sparar man 95 procent av energin.
Om alla värmeljuskoppar i Sverige skulle återvinnas skulle vi undvika 1000 ton koldioxidutsläpp årligen, och spara tillräckligt med energi för att värma 8500 hus.

Men mängder av värmeljushållare som skulle kunna bli nytt aluminium eldas upp i onödan varje år trots att de har lagts i återvinningen – eftersom man har missat en liten men jätteviktig detalj. För att aluminiumet ska kunna återvinnas måste man nämligen plocka ur den lilla vekeshållaren ur ljuskoppen innan man lägger den i metallåtervinningen.
Anledningen är att vekeshållaren oftast är gjord av järn, som sorteras ut av magneter – och om vekeshållaren sitter kvar i ljuset kommer även ljuskoppen av aluminium att sorteras som järn, och brinna upp.

Text hämtad från http://hemma.aftonbladet.se/2014/11/menar-du-ocksa-val-men-atervinner-varmeljusen-helt-fel/

 

 

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS