Flytta in

Att bo i hyresrätt innebär stor frihet och är ett boende med grannar. Att bo i hyresrätt innebär att visa hänsyn och respektera grannar och regler. Som nyinflyttad har man ofta många frågor. Nedanstående innehåller svar på några av de vanligaste.

Kontraktet

Tänk på att kontraktet är en originalhandling - ta väl vara på det.

Städning

Har du anmärkningar mot hur städningen har utförts måste du anmäla detta inom 24 timmar efter att du fått tillgång till lägenheten.

Besiktning

Läs besiktningsprotokollet. Gå igenom lägenheten, och anmäl eventuella fel och brister som inte finns i protokollet. Eventuella brister som inte finns dokumenterade anmäler du till oss inom sju dagar

Hyresavi

Betala aldrig med någon annans hyresavi. Se till att få eget inbetalningskort.

Autogiro

Det finns möjlighet att betala hyran via autogiro. Kontakta oss för mer info.

Kabel-Tv & Bredband

Du hittar aktuella uppgifter om kabel-TV och bredband på din anslagstavla.

Hushållsel

När det gäller el behöver du anmäla din flytt till nätägaren (vilken nätägare du har framgår av hyreskontraktet) och du behöver välja ett elhandelsbolag.
På webbtjänster som elskling.se eller compricer.se kan du jämföra priser mellan elhandelsbolag och hitta det som passar dig bäst.
Tänk på att kontakta det bolag som du valt innan den 15:e i månaden om du vill att avtalet ska gälla från nästa månadsskifte. Gör du inget val väljer nätägaren ett näthandelsbolag åt dig.

Hemförsäkring

Ska du ha. Skyddar dig vid skador som inbrott och brand. Kontakta ditt försäkringsbolag.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS