Källsorteringstips

Återvinningsmaterial som pappers- och plastförpackningar, wellpapp, flaskor, metall och tidningar återvinner du i närmaste återvinningsrum i anslutning till fastigheten där du hyr. Om det inte finns återvinningsrum där du bor finns så lämnar du det på närmaste återvinningsstation.

Skölj ur förpackningarna med kallt vatten och låt dem torka. Platta ihop förpackningarna så tar de inte lika stor plats.


Grovsopor, som möbler och annat skrymmande avfall, får aldrig slängas i soprummet!

Behöver du slänga grovsopor?
Kontakta din fastighetskötare för mer information.


Du får inte heller slänga farligt avfall och elavfall i soprummet. Sådant avfall lämnar du på närmaste åtrevinningsstation. Detta för att den kommunala renhållningen skall kunna ta hand om det på ett miljöriktigt sätt!

Som farligt avfall räknas t ex:
Bilbatterier, bränslen och oljeprodukter.
Gifter och bekämpningsmedel, lim-, färg- och lackrester.
Lysrör, lågenergilampor och annat som innehåller kvicksilver.
TV-, stereo- och videoutrustning.
Vitvaror, mikrovågsugnar, datorer, lampor och elsladdar.

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS