Antenn

För de hyresgäster som önskar sätta upp utomhusantenn, ex parabol, är det viktigt att inhämta ett skriftligt tillstånd för detta hos förvaltningen på Höörs Fastighets AB. Otillåtet uppsatta antenner kan plockas ner av Höörs Fastighets AB.


Generellt ges tillstånd om:

 
Antennen är av mindre storlek och kan monteras innanför balkongräcke eller på egen uteplats.
 
Infästningen inte vållar fastigheten permanenta skador, dvs. borrhål och dyligt.
 
Antenninstallation inte riskerar annans säkerhet.
 
Myndighetstillstånd och laglighet inte behöver ifrågasättas.


Upp- och nedmontering av antenn sker på hyresgästens bekostnad. Vid de tillfällen då hyresvärden vid fastighetsunderhåll begär att antennen, med kablage, ska monteras ned, sker återmontering på hyresgästens bekostnad. Vid avflyttning, om ingen annan överennskommelse träffats, ska hyresgästen montera ned antenninstallationen och återställa fastighetens berörda delar i godtagbart skick.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS