Brandskydd

Vintertid när många levande ljus tänds så ökar brandrisken i våra hem och arbetsplatser. Var extra uppmärksam på att din brandvarnare fungerar och att inte lämna levande ljus tända.


Att tänka på

Släck alla levande ljus innan du lämnar rummet

Ställ ljusen på säkert avstånd från gardiner och annat brännbart material

Gå gärna en kontrollrunda och se till att allt är släckt och att spisen är avstängd innan du går hemifrån eller lämnar arbetet.

Kontrollera att din brandvarnare fungerar


Olika brandskydd

Ju mer kunskap du har om brandskydd och vad du ska göra om det börjar brinna, desto större chans är det att ingen människa kommer till skada. Dessutom minimeras de materiella skadorna.


Brandvarnare

Din lägenhet har minst en brandvarnare. Du har ansvar för att då och då prova att din brandvarnare fungerar. Det gör du genom att trycka in testknappen på brandvarnaren eller blåsa rök mot dosan. Om den då ger ifrån sig en ljudsignal vet du att den fungerar. Ett annat tecken på att den fungerar är att signallampan på brandvarnare blinkar någon gång per minut utan att någon ljudsignal hörs. 

Om brandvarnaren både blinkar och piper är batteriet slut. Det är då ditt ansvar att byta batteriet. Efter att du bytt batteri bör du testa att brandvarnaren fungerar. Tänk också på att damma av brandvarnaren då och då med en mjuk borste.


Brandfilt

Brandfilten är ett bra släckredskap för mindre bränder i hemmet eller på arbetsplatsen. En brandfilt är enkelatt hantera även för den ovane användaren. Den kväver snabbt och effektivt eld i kläder, möbler, TV:n eller på spisen.

Det vanligaste materialet i brandfiltar är glasfiber, som står emot temperaturer upp till 500°C.


Brandsläckare

Köp gärna en godkänd pulversläckare till ditt hem eller arbetsplats. Förvara den så att du snabbt kommer åt den om en brand skulle uppstå. Se också till så att dina familjemedlemmar/arbetskollegor vet var brandsläckaren är och hur man använder den.


Enkla råd för att undvika en brand

Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Se till att de ljus du har tänt inte står nära gardiner, möbler eller annat brännbart

Rengör fläktfilter regelbundet

När du går hemifrån/lämnar arbetsplatsen, kontrollera att spis, ugn och andra elektriska apparater är avstängda.

Om en liten brand uppstår i ditt hem eller på din arbetsplats, försök släcka med din brandsläckare. Skulle en brand uppstå i olja på spisen, lägg på ett lock så att elden kvävs.


Om det börjar brinna

1. Rädda
Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra som är i fara. Stäng dörrar efter dig, det fördröjer både brandens förlopp och den farliga rökens spridning.

2. Varna
Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.

3. Larma
När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Där ska du så kortfattat som möjligt ge information om vad som hänt.

4. Släck
När ovanstående är gjort kan du själv försöka släcka elden. Det är dock mycket viktiogt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden så gott det går! Det fördröjer brandförloppet.


Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet? Ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt? Stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30 till 60 minuter.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS