Policy för uthyrning

Höörs Fastighets AB:s grundtanke är att alla hyresgäster skall känna trygghet och trivsel i sitt boende och därför är vi måna om att du som hyresgäst får hyra en lägenhet som passar dig. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka och få en bostad hos Höörs Fastighets AB.

Vår bostadskö

Vi erbjuder våra lediga lägenheter till sökande i vår bostadskö. Kön administreras via vår hemsida. För att kunna registrera sig i vår bostadskö krävs det att du fyllt 18 år.

Ledig lägenhet erbjuds till den sökande med längst kötid som via vår hemsida anmält sitt intresse för den. Kötid räknas fr o m den dag du registrerat dig (1dag = 1 köpoäng).

Ansökan om lägenhet gäller i 12 månader. Din ansökan förlängs automatiskt med 12 månader för varje gång du loggar in på "Din sida" på hemsidan. Om du inte loggar in på "Din sida" under 12 månader, raderas din ansökan.

Förutsättningar för att bli hyresgäst

I samband med att du blir erbjuden en lägenhet och innan ett hyresavtal tecknas gör vi alltid en bedömning av dina förutsättningar för att kunna bli hyresgäst hos oss.

Vi kontrollerar då bland annat dina anställnings- och inkomstförhållande och om eventuella betalningsanmärkningar föreligger.

Bortsett från lön och pension, bedömer vi även andra inkomster/ersättningar som likvärdiga, såsom t ex sjukbidrag, a-kassa, etableringsersättning, studiebidrag mfl.

Befintliga bostadshyresgäster

Våra befintliga bostadshyresgäster kan även ställa sig i kö för annat boende hos oss. Har du tilldelats och accepterat ett boende, men vill kvarstå som sökande, nollställs dina köpoäng i samband med inflyttning.

Speciella förhållanden

Höörs Fastighets AB hanterar inte några förtursansökningar. Om du önskar åberopa förtursskäl för att erhålla bostad, ber vi dig vända dig till socialförvaltningen i Höörs kommun.

Lägenheter för prioriterade grupper kan förekomma. Det kan t ex vara bostäder för ungdomar eller äldre. Lägenheterna till sådana boenden fördelas också baserat på kötid, utifrån att sökanden uppfyller kraven för att vara prioriterad. Vilka grupper som anses vara prioriterade beslutas av styrelsen.

 

Vid internflytt inom Höörs Fastighets AB gäller samma policy som för övriga.

Vid uthyrning av garageplats eller bilplats gäller normalt att hyresgästen ska vara bostadshyresgäst hos Höörs Fastighets AB. Undantag kan dock göras i de fall efterfrågan på garage från befintliga hyresgäster är svag.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS