Organisation

Organisationsstrukturen i Höörs Fastighets AB består av två stycken affärsområden; Fastighet och Tjänster samt en stabsfunktion Ekonomi och Administration. Affärsområdet Tjänster är uppdelat på Service och Städ. VD och chefsledet utgör ledningsgrupp.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS