Sponsring

Vi arbetar med marknadsföring och sponsring för att stärka vårt varumärke, ge oss och kommunen reklam och PR. Vår affärsidé och övergripande mål styr våra val av marknadsföringsprojekt och vår sponsring samt de målgrupper som vi önskar kommunicera budskapet till.

Marknadsföring och sponsring sker inom ramen för fastställd årsbudget. Besluten tas av VD. 


Potentiella målgrupper är:

Lokala evenemang eller föreningar med syfte att ge koncernen reklam och PR

Lokala idrottsföreningar med tydlig inriktning på ungdomsidrott

Projekt eller föreningar med ”humanitär”/social inriktning


Marknadsföring

Marknadsföringen ska rikta sig till våra kunder, kommunens invånare och företag, möjliga inflyttare och företag för eventuell etablering. Syftet med marknadsföringen är också att marknadsföra oss som en attraktiv arbetsgivare. Det viktiga är att vi bygger förtroende och goda relationer med omgivningen.

All marknadsföring ska utformas enligt HFABs grafiska profil.


Sponsring

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter. Sponsringens starkaste egenskaper är att den möjliggör en association till ett sammanhang som man som sponsor vill förknippas med. Associationen ska med bästa insatser kommuniceras till målgrupper med mål att förstärka varumärket och koncernens relationer.

Sponsringen kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbetsinsatser och/eller material. Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

 

 

Föreningar vi sponsrar:

Frosta Hockey                          

Höörs IS           

H65 Höörs Handbollsklubb

Höörs Konståkningsförening

 

 

 

 

 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS