Att söka lokal

Vårt mål är att erbjuda ändamålsenliga och prisvärda lokaler. Vi bidra till att det finns ett bra basutbud av kommersiell och offentlig service i Höör.

Vi har några regler som vi utgår ifrån när det gäller att godkänna hyresgästen. Varje ärende prövas individuellt för att beakta de omständigheter som finns.  

 


Godkännande av hyresgäst

Innan du kan flytta in i någon av våra lokaler, gör vi en kontroll så att följande punkter uppfylls:

• Din verksamhet måste vara lämplig för lokalen och för området i stort

• Du ska ha ett registrerat företag, till exempel ett aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma.

• Din kreditvärdighet ska vara god och utan betalningsanmärkningar. Vi gör en kreditupplysning.

• Avtalstiden är för det mesta 3 år, så du bör ha för avsikt att driva verksamheten under minst den tiden.

• Momsregistrerade lokaler kan enbart hyras för momspliktig verksamhet.
 
Vi kan i vissa fall, exempelvis om ett företag är nystartat, begära en ekonomisk säkerhet. En sådan säkerhet kan t.ex. vara en bankgaranti på minst sex månaders hyra, eller en borgensman.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS