Antenner och paraboler

I enlighet med våra riktlinjer får inte paraboler eller andra antenner hänga utanför fasaden. Våra riktlinjer finns för att undvika olyckor i form av paraboler och antenner som faller ner.

Tänk på att du kan få tillgång till många olika kanaler med hjälp av det digitala teveutbudet. Otillåtet uppsatta antenner kan plockas ner av oss. Vi kan ge tillstånd om du kontaktar oss.


Generellt ges tillstånd om:

antennen är av mindre storlek och kan monteras innanför balkongräcke eller på egen uteplats.

infästningen inte vållar fastigheten permanenta skador, dvs borrhål och dyligt.

antenninstallation inte riskerar annans säkerhet.

myndighetstillstånd och laglighet inte behöver ifrågasättas.


Om du fått tillstånd gäller följande:

Upp- och nedmontering sker på hyresgästens bekostnad.

Vid de tillfällen hyresvärden vid fastighetsunderhåll begär att antennen, med kablage, ska monteras ned, sker återmontering på hyresgästens bekostnad.

Vid avflyttning, om ingen annan överenskommelse träffats, ska hyresgästen montera ned installationen och återställa fastighetens berörda delar i godtagbart skick.


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS