Flytta ut

Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna, i den ordning som de kommer i utflyttningsprocessen.

 

Säg upp din bostad

Uppsägning ska lämnas skriftligen. Uppsägningstiden räknas från när vi mottagit uppsägningen. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader och börjar räknas från nästkommande månadsskifte.

Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du kan alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då kan du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

 

Dödsbo

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare och om dödsbevis bifogas, så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.

 

Besiktning och visning av lägenheten

Din lägenhet ska besiktas i god tid innan du flyttar. Besiktningen tar 30-90 minuter beroende på bostadens storlek. Det är bra om du själv närvarar vid besiktningen. Kontakta oss för att boka tid

Om du väljer att själv korrigera fel och brister som noterats vid avflyttningsbesiktningen måste du i god tid före avflyttning kontakta oss för ny besiktning. Tänk på att eventuella reparationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt.

Har du tankar på att försöka överlåta någon utrustning i bostaden så är det bara möjligt om du är överens med inflyttande hyresgäst om detta. Ni gör i så fall upp detta mellan er.

 Du måste vara beredd på att låta intresserade få se lägenheten under uppsägningstiden.

 

Städning

Innan du lämnar bostaden måste du slutstäda och få bostaden städbesiktigad. Av hänsyn till den som flyttar in efter dig måste du städa mycket noga. Vi erbjuder flyttstäd mot betalning.

 

Nyckelåterlämning

Nycklarna ska återlämnas senast kl 12:00 på avflyttningsdagen. 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS