Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD och chefsledet i organisationen. Ledningsgruppens uppdrag är att ta fram strategier för att nå styrelsens mål och ägarens intentioner, bryta ner de övergripande målen samt följa upp , utvärdera och analysera verksamheten.

   

Mikael Nordholm

VD

Joakim Wallberg

Fastighetschef

Kenneth Holmberg

tf. Ekonomichef

 

Magnus Nilsson

Servicechef

Anita Nilsson

Städchef


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS