Viktig information till våra hyresgäster i Snogeröd

 

Under vecka 4 och 5 kommer POLLEX AB på uppdrag av Mittskåne Vatten att inventera dagvattenanslutningar till kommunens ledningar. Fastigheten i Snogeröd kommer att beröras och entreprenören kommer att beträda tomtmarken ett flertal gånger. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i lägenheten. Detta för att undvika att röken kommer in i lägenheten.

Vi på Höörs Fastighets AB kommer att frilägga de spolbrunnar (uppsamlingsbrunnar) för dagvatten som finns på tomten så att POLLEX AB kan rensa dem.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

Karl Andersson, 0705-98 42 26

Pär Hummerhielm, 0705-98 30 47


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS