VD Höörs Fastighets AB

Då HFABs nuvarande VD, Kristina Forslund, har sagt upp sig från sin tjänst har styrelsen påbörjat sitt arbete med att hitta en efterträdare. Då det är styrelsens bedömning att man ej kommer att hinna ha en ny permanent VD på plats i bolaget tills Kristina slutar (den 11/2 2017) har man beslutat att utse Lars Anebreid som ny tillförordnad VD fr.o.m. den 12/2 2017. Lars, som även innehade rollen som tf. VD i HFAB under större delen av 2010, kommer att överbrygga perioden fram tills ny permanent VD finns på plats i bolaget.

Lars har en gedigen bakgrund som bl.a. innefattar rollen som VD för Falkenbergs Bostads AB under 13 års tid och fastighetschef i Falkenbergs kommun under 7 års tid.

Vi välkomnar Lars till rollen som tf. VD i HFAB och tackar Kristina för hennes 6 år som VD för HFAB och önskar båda lycka till i sina nya befattningar.

                        


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS