2:a handsuthyrning

Som hyresgäst hos oss har man möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Exempel på sådana skäl är när man t.ex. har fått ett tillfälligt jobb utomlands eller vid studier på annan ort under en tidsbestämd period.

För att vi ska ge vårt godkännande, måste en ansökan om andrahandsuthyrning fyllas i innan uthyrning sker.

Om andrahandsuthyrning sker innan vi hunnit godkänna den, eller helt utan vår kännedom, kan det leda till uppsägning av hyresavtalet.

Glöm inte att till din ansökan bifoga eventuella intyg eller övrig dokumentation där anledningen till andrahandsuthyrningen anges.


Villkor vid andrahandsuthyrning:

Andrahandsuthyrning godkänns enbart om det finns särskilt goda skäl till detta. Normalt godkänner vi i så fall att man inte hyr ut längre än 1 år.

Vid andrahandsuthyrning p.g.a. utlandsvistelse måste en person med fullmakt utses. Denna fullmakt ska bifogas ansökan.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan oss och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren. Det innebär att kontraktsinnehavaren har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid, att ingen åverkan görs på bostaden och att inga störningar uppstår.

Om andrahandsuthyrning sker utan vårt godkännande kan samtliga hyresavtal sägas upp med omedelbar verkan.

Om ansökan godkänns ska kontraktsinnehavaren teckna ett juridiskt godkänt avtal med andrahandshyresgästen. En kopia av detta avtal ska snarast möjligt därefter skickas till oss. Denna typ av avtal finns att köpa på Internet eller i bokhandeln.

Senast 1 månad innan andrahandsuthyrningen upphör ska kontraktsinnehavaren kontakta oss och meddela om fortsatt boende i bostaden kommer att ske eller om uppsägning ska göras. Observera att kontraktsinnehavaren har 3 månaders uppsägningstid.

Den som hyrt en bostad i andra hand hos oss har inget företräde eller rätt till ett förstahandskontrakt.

Kontakta oss för blankett. 


Besöksadress: Björkgatan 54, HÖÖRÖppettider: 08-12, 13-16Telefon: 0413-289 00Kontakt: info@hoorfast.se
powered by HeliCMS